Sesións de traballo desenvolvidas ao longo do

curso 2013-14

curso 2012-13
PRIMEIRO TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCEIRO TRIMESTRE