Sobre educación e política

https://elpais.com/sociedad/2019/05/09/actualidad/1557407024_184967.html

Non é Giroux o meu pedagogo, digamos, “favorito”, entre os americanos prefiro a Apple, aínda que me interesa o seu concepto dos docentes como intelectuales. O que me chamou a atención é a afirmación taxativa “la educación es siempre política”, que relacionei co debate arredor de Arendt. Engánome se interpreto que unha tal afirmación contradiciría por completo a de Arendt?

Sesión do 8 de maio

Na última sesión debatemos sobre o diferente enfoque sobre o uso de relatos nas clases de filosofía por parte de Lipman (Filosofía para Nenos) e Martha Nussbaum, que ao final concordamos en que se cadra non é tan diferente. Merino quedou en facernos chegar un traballo de Lipman no que revisa a súa inicial concepción e que converxería coas posicións de Nussbaum.


Para a vindeira e xa última sesión deste curso, falamos de convidar á nosa compañeira Chis para que nos presentase o seu libro ám@me. Pensar o amor no s. XXI, con claras achegas sobre feminismo e educación emocional. Dime Chis que ata o 19 de xuño ela non podería, así que pregunto cantas persoas estarían interesadas e atoparían tempo para manter esa sesión a partir dese día. Propoñede datas para negocialas con ela. Posiblemente acompañaríaa Amada, a coautora do libro.