A XUSTIZA
 

Na derradeira avaliación do curso introduciremonos na parte máis conceptual do temario. O termo xustiza é un termo complexo, polisémico, con multitude de aplicacións e ámbitos de estudio. Para afondar nel desde o ámbito de la filosofía del derecho optaremos por afondar en varias cuestións:

En primeiro lugar tentaremos ver de que xeito se aplican os principios legais na nosa sociedade e como se garante que esa aplicación sexa xusta

En segundo lugar tentaremos ver como se definiu historicamente o termo "xusto" e cal é a concepción que asumimos na actualidade.

1ª parte: A APLICACIÓN DA XUSTIZA
Si os noso procesos de aplicación das normas son xustos é algo que só obtén resposta despois de valorar:

    1. Cómo se leva a cabo e cales son os momentos fundamentais dun proceso xudicial.
    2. En qué medida están garantidos os dereitos dos homes e mulleres inmersos nun deses procesos.

Non todos os procesos xudicies se poden considerar lexítimos e xustos, aínda sendo válidos (recorda a diferencia entre validez e lexitimidade). Exporase na primeira lección cales son as partes dun proceso, os deberes de cada parte, as normas a seguir e as condicións que anularían un proceso. Na segunda lección faise un percorrido polos principais sistemas de garantir que os dereitos dos individuos sexan respectados e aproveitarase para facer un percorrido polo esquema da institución xudicial no noso país.

lección 1: O PROCESO LEGAL

lección 2: AS GARANTÍAS PROCESAIS


2ª parte: DEFINICIÓN E PROBLEMÁTICA DA XUSTIZA

A definición de xustiza precisa un percorrido polos principais teóricos que tentaron definir o concepto. Desde sempre a definición deste termo foi prioritaria para os filósofos fundamentalmente preocupados polo xeito de vivir ben, humanamente. Por iso faremos un estudio filosófico, pero non tentaremos describir as distintas teorías filosóficas, o que sería tarefa para un curso completo, senón recoller as principais definicións de man dos sus autores nos seus textos. Interesaremonos fundamentalmente no cambio que supuxo ao respecto a modernidad, e a conexión que propiciou entre dereito e política.

Para iso adicaremos a primeira lección a ese percorrido histórico, mentras que a segunda estará adicada á reflexión actual sobre o termo, que adquire un sesgo fundamentalmente social.

lección 3: A DEFINICIÓN DE XUSTIZA

lección 4: AS TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DA XUSTIZA.