Sesións de traballo desenvolvidas ao longo do

curso 2012-13

curso 2013-14
PRIMEIRO TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCEIRO TRIMESTRE